Barek Basım Reklamcılık

Farabi Sokak 39/5 Çankaya

06690 Ankara / Turkey

T: (+90 312) 468 54 19

F: (+90 312) 468 42 46

E: barek@barek.com.tr